1. Privaatsuspoliitika eesmärk
1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Leeguan OÜ kuuluva e-poe ja kliendi vahelise suhte kohta.
1.3. Leeguan OÜ kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.
1.4. Leeguan OÜ kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel või püsikliendi taotluse esitamisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

2. Isikuandmete töötleja
2.1. Isikuandmete töötlejaks e-poes on Leeguan OÜ.
2.2. Leeguan OÜ poolt hallatavatel veebilehtedel on isikuandmete töötlejaks Leeguan OÜ.
2.3. Käesolevates tingimustes nimetatakse Leeguan OÜ e-kauplust ja veebilehe haldajat „Leeguan OÜ“.
2.4 Leeguan OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Leeguan OÜ-s edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio.

3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk
3.1. Isikuandmed on andmed, mida Leeguan OÜ kogub eesmärgiga kliendi ostu või tellimuse täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.
3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
3.2.1. Ostu või tellimuse sooritamisel e- poes või e- tellimuskeskkonnas.

3.3. Leeguan OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused);
3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;
3.3.3. Kliendisuhte haldamine;
3.3.4. Kauba kätte toimetamine;
3.3.5. Teeninduse parandamine;

4. Töödeldavad isikuandmed
4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Leeguan OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
4.1.2. Telefoninumber;
4.1.3. E-posti aadress;
4.1.4. Postiaadress , tarne aadress;

5. Kliendi õigused
5.1. Kliendi õigused Leeguan OÜ suhtes seoses isikuandmetega on:
5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist;
5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist;
5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;
5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;
5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;
5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee ).

6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine
6.1. Leeguan OÜ kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parandada Leeguan OÜ poolt klientidele kaupade/teenuste pakkumist.

7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine
7.1. Leeguan OÜ edastab kliendile Leeguan OÜ poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust).
7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Leeguan OÜ-le).

8. Turvalisus
8.1. Leeguan OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.2. Leeguan OÜ kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.

9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused
9.1. Leeguan OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused Leeguan OÜ veebilehel.
9.2. Leeguan OÜ kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Leeguan OÜ informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamisest.

10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed
10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda, saates e-kirja aadressile info@kaubaks.ee.
10.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).